PREV
NEXT

Jurgen van de Kamp is een door de Federatie Financiële Planners (FFP) gecertificeerde financiële planner.

Financiële planning is eigenlijk: uw huidige financiële situatie optimaliseren en de juiste samenstelling van financiële en verzekeringsproducten inzetten voor de toekomst. Dit vereist, mede gezien de toegenomen ingewikkeldheid, een hoge mate van deskundigheid op het hele, brede terrein van financiële en fiscale zaken. Maar ook kennis van erfrecht en sociale verzekeringen.

Een door de FFP gecertificeerde planner heeft kennis van al deze zaken en kan ze in hun onderlinge verband zien. De FFP-er inventariseert uw huidige situatie en rekent ze door naar de toekomst, op basis van uw persoonlijke doelstellingen en wensen. Hij geeft een prognose van uw financiële positie op langere termijn. Daarbij risico’s (bijvoorbeeld hiaten in het pensioengat, gevolgen van echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden e.d.) ondervangend en rekening houdend met veranderingen als nieuwe wetten en nieuw beleid ten aanzien van het belastingstelsel. Een goed financieel plan is nooit af. Het moet flexibel zijn, veranderbaar. Naast het feit dat de wereld om u heen verandert, verandert uw persoonlijke situatie ook. Daarom is het verstandig om zo vroeg mogelijk met financiële planning te beginnen en uw plan periodiek te laten bijstellen.

De Federatie stelt aan de gecertificeerde planner hoge eisen qua opleiding en ervaring en het is verplicht de deskundigheid jaarlijks op peil te houden. Ook is de planner onderworpen aan een Gedragscode FFP wat onder meer inhoudt dat het belang van de cliënt voorrang moet krijgen boven het eigenbelang van de planner. De Federatie kent een onafhankelijke Commissie van Toezicht die sancties aan een gecertificeerde planner kan opleggen. Een goed financieel plan bewijst zichzelf achteraf altijd.

Neem daarom nu het zekere voor het onzekere!

 • "... We zijn goed geadviseerd bij de aankoop van ons eerste huis. Fijne en snelle communicatie van de medewerkers. Een echte aanrader... "

  Jeroen en Renee - Duidelijk advies, goede communicatie.

 • "... Vanuit het Gooi belanden wij toch helemaal in geboortedorp Aalten voor financieel advies. Fivaris werkt snel, efficiënt en prettig..."

  Jantien - Betrouwbaar en helder advies

 • "... Degelijk, neutraal, laagdrempelig, betrouwbaar... "

  Degelijk, neutraal, laagdrempelig, betrouwbaar

 • "... Goed en duidelijk advies gekregen over de financiering van ons eerste huis ..."

  Goed en duidelijk advies

 • "... De hulp en het advies was erg goed. Vragen werden netjes beantwoord. Op de Email werd ook altijd gereageerd..."

  goed en duidelijk advies een aanrader

Login Form